No items found.
account_balance_wallet

Steun

Vrije sponsoring

Vrije giften zijn steeds welkom op rekeningnummer BE 24 77859013 6638 met de vermelding “gift”. Eeuwige dankbaarheid is uw deel!

Giften aan Aleydis Theater zijn niet fiscaal aftrekbaar; wij kunnen helaas geen attesten uitreiken.

Geregistreerde sponsoring

Momenteel herbekijken we onze methode van geregistreerde sponsoring.

Hierbij bieden we naamvermelding op onze publicaties (zolderkrant, brochuretijdens voorstelling, …).