No items found.
Algemeen

Een warm hart voor Aleydis?

Vrije sponsoring

Vrije giften zijn steeds welkom op rekeningnummer BE 24 77859013 6638 met de vermelding “gift”. Eeuwige dankbaarheid is uw deel!

Giften aan Aleydis Theater zijn niet fiscaal aftrekbaar; wijkunnen helaas geen attesten uitreiken.

Geregistreerde sponsoring

Momenteel herbekijken we onze methode van geregistreerdsponsoring.
Hierbij bieden we naamvermelding op onze publicaties (zolderkrant, brochuretijdens voorstelling, …).