Privacybeleid Aleydis Theater VZW

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29.04.2018.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u ons reserveringssysteem gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee mee omgaan. Aleydis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft tot een minimum wordt beperkt en vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Wanneer u plaatsen wil reserveren voor één van onze voorstelligen, vragen we u om enkele persoonsgegevens te verstrekken. Deze informatie is beperkt tot: naam, voornaam, telefoonnummer en email adres.
Deze gegevens zijn nodig om:
  • u te identificeren bij het afhalen van de kaarten voor de voorstelling
  • om u een bevestiging te kunnen sturen van de gemaakte reservatie
  • om u te kunnen verwittigen wanneer om een of andere reden de voorstelling niet zou doorgaan.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een database die zich bevindt op de servers van de webhosting firma (Level27). De persoonsgegevens die u heeft opgegeven worden slechts bewaard tot wanneer de voorstelling waarvoor u heeft geboekt is afgelopen. Daarna worden de gegevens ge-annonimiseerd (naam, voornaam, email en telefoon worden verwijderd). De ge-anonimiseerde gegevens worden uitsluitend voor eigen statistische doeleinden bewaard: hiervoor bewaren we nog alleen het tijdstip van de booking dat dus niet meer kan gelinkt worden aan de persoon die de booking heeft uitgevoerd.
Uw persoonsgegeven worden nooit met derden gedeeld en zijn enkel toegankelijk voor de Aleydis leden met adminstratie rechten.

Cookies

Wanneer u gebruik maakt van ons reserveringssysteem, maken we gebruik van één bepaald soort "cookie", namelijk een session cookie. Deze session cookie is een tijdelijke maar essentiële cookie, noodzakelijk voor het bijhouden van uw gereserveerde plaatsen zolang u de reservering nog niet hebt afgesloten.
Deze cookie bestaat dus maar zolang als de reservatie sessie duurt en wordt gewist zodra u de booking heeft bevestigd. Bij inactiviteit van 30 minuten wordt eveneens de cookie gewist. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u uw browser heeft ingesteld om ook dit soort cookies te weigeren kan u geen electronische reserveringen doen via ons reserveringssysteem. Er worden geen andere cookies van eender welke aard gebruikt.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen:

Aleydistheater VZW
Elisabethlaan 103 B – 3200 Aarschot

Tel: 016/560222 – Bereikbaar tijdens de kantooruren
Email adres : aleydis@skynet.be

Copyright
© 2021 Aleydis Theater
www.aleydistheater.be
Admin
Data beheer
Website
Webdesign: Aleydis
Powered by bootstrap 5.1